Què es el Club Can Marlès?
El Club Can Marlès ofereix als seus socis descomptes i ofertes especials, així com una àmplia selecció de propostes per al seu temps d’oci i altres avantatges ens els establiments associats al Club.

Alta del titular
Qualsevol persona física major d’edat pot sol·lictar la tarjeta del Club i fer-se soci omplint el corresponent formulari. La tarjeta acredita com a soci del Club i dona dret a participar en totes les activitats i ofertes promogudes pel mateix, segons les condicions comunicades en cada cas. Tan sols s’emetrà una tarjeta i el seu us es restringeix de forma exclusiva al titular de la mateixa. El titular es compromet a comunicar la pèrdua o robatori de la seva tarjeta per a evitar un possible us fraudulent, així com per a disposar d’un duplicat.

Renovació
L’alta de soci es gratuita i tindrà una validesa de 3 anys. La data de caducitat quedarà estampada en el seu suport plàstic i el titular podrà renovar la seva membresía al nostre lloc web. La renovació en el Club implica l’acceptació, per part del soci, de les condicions del Club que estiguin en vigor en el moment de fer la dita renovació. Pot consultar les condicions vigents del Club sempre que vulgui en aquesta mateixa pàgina.

Avantatges
Els socis es beneficiaran d’un 10% de descompte en compres únicament fetes directament a la nostra finca o botiga online.

Xarxa d’establiments i entitats associades
Els socis del Club disfrutaran de descomptes directes, preus especials i serveis exclusius oferts pels establiments i entitats associades al Club, sempre i quan s’identifiquin amb la seva tarjeta. El llistat d’establiments associats i esdeveniments puntuals, així com les seves condicions particulars es poden consultar al nostre lloc web.

Canals de comunicació
El soci autoritza expressament a Hinrichsen & Sons SL a l’enviament periòdic d’informació comercial i/o relacionada amb activitats i ofertes comercials a través de diferents canals de comuniació: correu postal, correu electrònic, SMS, etc.

Dades del soci
El soci autoritza a Hinrichsen & Sons SL a conservar les dades facilitades per ell i els obtinguts per la seva activitat en el Club i a automatitzar-los i tractar-los per al correcte manteniment dels serveis ofertats o contractats dins de les cobertures ofertes pel Club, així com per a informar-lo sobre les propostes del mateix o dels establiments associats. Així mateix, autoritza a que les seves dades siguin automatitzades i tractades a la base de dades de clients de Hinrichsen & Sons SL, a fi de que se li pugui comunicar, d’igual manera, les promocions i ofertes comercials de Can Marlès, respectant l’establert en la legislació vigent sobre Protecció de Dades. Hinrichsen & Sons SL conservarà amb aquest mateix propòsit les dades dels socis per a garantitzar al titular l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició, dirigint-se per escrit i acompanyant fotocòpia del DNI a Hinrichsen & Sons SL, Finca Can Marlès S/N, Can Ferrer de la Cogullada, 43812, El Montmell, Tarragona, Catalunya, Espanya.

General
El Club es reserva el dret de cancelar el seu compte de soci i donar de baixa al que incompleixi aquestes normes o realitzi un ús inapropiat de la tarjeta, amb dret també a exigir-li les responsabilitats que se li poguessin derivar. Hinrichsen & Sons SL es reserva el dret de cancelar el Club, avisant als titulars amb un mes d’antelació i respectant sempre els seus drets adquirits. No es contempla el previ avís als titulars quan la cancelació del Club sigui per causa de força major. Les presents Condicions s’aplicaran i interpretaran d’acord amb la legislació espanyola i el sol ús de la tarjeta implicarà la seva acceptació. Qualsevol controversia que es poguès derivar del present acord, es dirimirà en els Jutjats i Tribunals competents.