D’acord amb les obligacions previstes a la llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Hinrichsen & Sons SL manifesta que el domini canmarles.com és propietat de Hinrichsen & Sons SL, amb CIF B-43908979, i amb domicila a Finca Can Marlès S/N, Can Ferrer de la Cogullada, 43812, El Montmell, Tarragona, i correu electrònic lucia@canmarles.com

Que Hinrichsen & Sons SL consta inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, en el Tom 2.345 de Societats, Foli 119, Fulla T-37.048.

Hinrichsen & Sons SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de l’informació reflexada a la seva pàgina. Amb els límits establerts per la llei, Hinrichsen & Sons SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que conté en les seves pàgines d’internet.

Els continguts i informacions de les pàgines d’internet de Hinrichsen & Sons SL estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant, el contingut o informacions no vinculants a l’anomenada, no constitueixen opinions, consells, o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’internet de Hinrichsen & Sons SL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i els demés continguts inclosos en aquesta pàgina web son preopietat exclusiva de Hinrichsen & Sons SL. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, haurà de comptar amb el consentiment explícit de Hinrichsen & Sons SL.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
En virtut de la normativa sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, el fem coneixedor de que eles seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, són incorporats a un arxiu anomenat “contactes”, responsabilitat de la mercantil Hinrichsen & Sons SL, amb CIF B-43908979. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses per a terceres persones.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que Hinrichsen & Sons SL ofereix a través del lloc web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En cumpliment de l’establert a la LO 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem de que, mitjançant la cumplimentació del formulari, les seves dades personals son guardades per Hinrichsen & Sons SL amb la finalitat de poder donar-li i oferir-li els nostres serveis, així com per a informar-lo de les millores del nostre lloc web.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web é spropietat de Hinrichsen & Sons SL. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquest lloc web, de les seves pàgines, pantalles, informació que contenen, el seu disseny, així com els vincles que s’estableixen des d’aquesta a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada per Hinrichsen & Sons SL, són propietat exclusiva de la mateixa, a no ser que s’especifiqui expressament el contrari.

Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei ofert en aquest lloc web, són marques degudament resgutrades per Hinrichsen & Sons SL, per les seves societats filials o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense consentiment explícit i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’ordenament jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenienment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de Hinrichsen & Sons SL l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, tenint la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Tan sols per a l’ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copar o imprimir qualsevol pàgina del lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir l’informació, contingut o advertències d’aquest lloc web sense la prèvia autorització per escrit de Hinrichsen & Sons SL.

Hinrichsen & Sons SL no transfereix als seus usuaris la propietat del software i posseeix tots els drets de la propietat industrial i intel·lectual. Si l’usuari transfereix el software d’aquest lloc web a la seva terminal, no podrà diseccionar per al seu estudi ni descomposar, traduïr la versió del codi, objecte original o el llenguatge a un altre codi.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola, essent competents en els jutjats i tribunals espanyols per a conèixer de quantes questions es susciten sobre l’interpretació, aplicació i cumpliment de les mateixes. L’usuari, per virtud de la seva acceptació de les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol demanda que per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent li podria correspondre.