AVÍS LEGALS ALS USUARIS DEL FORMULARI D’INSCRIPCIÓ AL BUTLLETÍ DE NOTICIES DE www.canmarles.com

PROTECCIÓ DE BASE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Llegir atentament l’avís legal abans de procedir a enviar les dades de caràcter personal solicitats en el formulari.

Can Marlès, en compliment de les estipulacions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informa de que les dades que vostè facilita en el formulari “Butlletí” quedaran incorporades en un fitxer de dades titularitat de Can Marlès, que ha sigut degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades. Les dades aquí recollides seran tractades per Can Marlès, amb la finalitat exclusiva de poder disposar de les dades de les persones que estiguin interessades en rebre a través de la seva direcció de correu electrònic la informació continguda sota el concepte de “Butlletí de noticies”.

Amb l’enviament del formulari cumplimentat “Butlletí” a Can Marlès, l’usuari dona el seu consentiment per a que Can Marlès pugui disposar de les seves dades personales per a la finalitat abans exposada. L’usuari ha de facilitat dades verídiques i actualitzades. Can Marlès no es fa responsable de les conseqüències i prejudicis que puguin provocar unes dades falses o errònees. Igualment i, d’acord amb l’article 6 de la LOPD, l’interessat pot revocar, prècia solicitud jusiticada, el seu consentiment per al tractament de les ades personales facilitades. Per a exercir aquest dret és precís que la persona interessada es dirigeixi mitjançant un correu electrònic a la següent direcció: lucia@canmarles.com, indicant a la referència del missatge “LOPD”. En el mateix missatge, la persona interessada haurà d’acreditar el seu interès legítim i la seva identitat. El seu consentiment no té caràcter retroactiu.

Per la seva part, Can Marlès, es compromet a que les dades personals facilitades per l’usuari seran tractades de forma totalment confidencial i, segons totes les mesures de seguretat establertes per la Llei, amb la finalitat d’evitar accessos i tractaments no autoritzats. Així mateix, les dades tampoc seran cedides a tercers ni utilitzats per a altres finalitats que no siguin estrictament les aquí descrites.

Igualment, Can Marlès, en cumpliment de l’article 5 de la LOPD, informa de que el fet de facilitar les seves dades personals a través de l’enviament del present formulari cumplimentat és de caràcter facultatiu i que en qualsevol moment vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancelació i/o oposició respecte de les dades facilitades. En aquest supòsit, l’interessat haurà de dirigir la reclamació al responsable de l’arxiu mitjançant un correu electrònic a la direcció lucia@canmarles.com, indicant a la referència del missatge “LOPD” i detallant en el mateix les dades que desitgi modificar o cancelar. L’interessat haurà d’acreditar en ambdós casos el seu interès legítim i identitat. El consentiment no té caràcter retroactiu.

En compliment de l’article 12.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, Can Marlès retindrà durant un període maxim de 12 mesos aquelles dades imprescindibles per a identificar l’origen de les dades allotjades i en el moment en que es va iniciar la prestació del serveu. L’obligació de retenció de les dades no afectarà al secret de les comunicacions. Les dades retingudes ho seran a efectes de seguretat, i no seran utilitzades per a finalitats diferents de les indicades en l’esmentada Llei.

Així mateix, en compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de l’Informació i Comerç Electrònic, Can Marlès no enviarà per correu electrònic comunicacions comercials que no hagin expressament autoritzades. Sempre que Can Marlès enviï informació comercial a través del correu electrònic dels usuaris, la paraula “publicitat” apareixerà a l’inici del missatge que envia Can Marlès.